Friday, July 13, 2012

BRIGADE TEST PAGE

ONLY 30 DAYS LEFT, MAKE YOUR CONTRIBUTION TODAY!

4 comments:

Towbson said...

you're a genius

miniPau said...

Se ve fantástico! Felicidades!

Anna Bron said...

this is incredible. I really hope the project makes it, because I cannot wait to receive my copy :)

Quân Đào said...

thuế khoán và cách tính thuế khoán
thu nhập vãng lai và cách tính thuế
điểm mới về thuế đối với hộ kinh doanh
đăng ký thuế cho hộ kinh doanh
đối tượng nộp thuế nhà thầu
xử lý các khoản nợ phu thu khó đòi
==
giao dịch liên kết và thủ tục thuế liên quan
điều kiện làm cam kết thu nhập cá nhân
nộp thuế thay chủ nhà có được hạch toán
tạm ứng hợp đồng có phải xuất hóa đơn
quyết toán thuế tncn với người chuyển đơn vị
cá nhân cho doanh nghiệp mượn tiền có được tính lãi
==
xử lý mua xăng dầu trên 20 triệu
phòng khám bán thuốc có phải chịu thuế gtgt
cá nhân cho thuê nhà dưới 100 triệu có phải nộp thuế
xác định thuế tndn khi có khoản lãi chênh lệch
chi phí chơi golf có được khấu trừ thuế
thanh toán quá hạn hợp đồng có được khấu trừ thuế gtgt
==
xử lý khi mất nhiều hóa đơn cùng đối tượng
thuế nahf thầu khi mua bàn quyền âm nhạc
Hạch toán kế toán vốn bằng tiền
hạch toán tiền ngân hàng trả lại
cá nhân tự quyết toán thuế tncn
Một số điểm mới của nghị định 22
==
Cách khấu trừ thuế gtgt khi mua ô tô